Poradniki

Dlaczego drewniany knot sojowej świecy nie chce się palić? Jak temu zaradzić.

Bywa i tak, że pomimo wielu prób, testów i ogromnego zaangażowania knot drewniany zatopiony w świecy nie chce z nami „współpracować”. Miałam już taką sytuację. Dlaczego tak się dzieje i co zrobić, aby cieszyć się płomieniem naszej pięknej świecy?

Dlaczego drewniany knot może mieć trudności z zapaleniem?

W przypadku drewnianych knotów, czasem może wystąpić problem z ich paleniem. Nawet jeśli już nie jedna świeca sojowa wypalona za Wami. Knot wciąż ten sam a dostawca knotów drewnianych niezmienny, może trafić się „ta jedna”, która palić się nie chce. Istnieje kilka czynników, które mogą wpływać na trudności z zapaleniem drewnianego knota.

1. Właściwości drewna. Drewno, z którego wykonany jest knot, może mieć różne właściwości, które wpływają na jego palność. Niektóre gatunki drewna są bardziej odporne na palenie niż inne. Również wilgotność drewna ma znaczenie.

2. Struktura drewnianego knota. Struktura samego drewnianego knota może wpływać na jego palność. Jeżeli knot jest zbyt gęsty, może być trudniejszy do zapalenia, ponieważ płomień ma trudności z przedostaniem się przez gęste włókna drewna.

3. Przygotowanie drewnianego knota przed paleniem. Przed użyciem drewniany knot często wymaga odpowiedniego przygotowania. Może być konieczne przycięcie końcówki knota lub usunięcie nadmiaru drewna, aby umożliwić lepsze rozpalenie. Również dobranie odpowiedniego rozmiaru knota do świecy sojowej jest istotne.

Jak poprawić palność drewnianego knota w świecy sojowej?

Mam na to sprawdzony sposób. Weź zapałkę, utnij łepek, przetnij zapałkę na pół a następnie przetnij ją jeszcze raz  na długości na pół. Dodaj do drewnianego knota wtykając w wosk. Niech powstanie z knotów „kanapka” Rozpal świecę sojową. Jestem pewna, że rozpali się pięknie!